ՀԱՐԹԱԿ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Իրավաբան

Իրավաբան

Տարբեր ոլորտներում գործող մի քանի ընկերություններ միավորող Կազմակերպությունը (մեդիա, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, մշակույթ, հյուրասիրության ոլորտ) մշտական աշխատանքի է հրավիրում ավագ փաստաբանի՝ լրիվ դրույքով:

Իրավաբան մտավոր սեփականության ոլորտում

Կազմակերպությունը առաջարկում է իրավաբան` մտավոր սեփականության փաստաբանի աշխատանք Երևանում։
Հավակնորդը պետք է ունենա հինգ տարվա առաջադեմ աշխատանքային փորձ նշված ոլորտում, համապատասխանի հետևյալ պահանջներին և ունենա հետևյալ արժանիքները՝