ՀԱՐԹԱԿ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Լրագրող

Լրագրողի աշխատանք Երևանում

Աշխատանքային պարտականություններ
Նորությունների վերլուծություն;
Առավել համապատասխան և ակտուալ տեղեկատվության ընտրություն և ղեկավարի հետ ընտրության համակարգում։
Տեղեկատվությոան հավաքագրում և նյութերի պատրաստում (հեռակա կամ որևէ տեղ մեկնելով, ներառյալ գործուղումները)։
Թեմային համապատասխան փորձագետների որոնում և հարցազրույցի անցկացում։
Դեպքի վայրի մասնակիցների հետ տեղում աշխատանքի իրաականացում։
Նկարահանման գործընթացի կազմակերպում։
Դեպքի վայրից հաղորդման նկարահանումների իրականացում։
Ուղիղ հեռարձակման իրականացում։