ՀԱՐԹԱԿ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Վարպետ արհեստավոր

Հմուտ և բազմակողմանի արհեստավոր

Կազմակերպությունը մշտական աշխատանքի է հրավիրում բազմակողմանի ունակությունների տեր հմուտ արհեստավորի, կրելու կազմակերպության ոչ բնակելի տարածքների՝ գրասենյակների, կոմունալ սենյակների, սրահների և այլ տարածքների հետ կապված ամենօրյա հոգսերը և կատարելու բոլոր ընթացիկ անհրաժեշտ աշխատանքները։

Հավակնորդը պետք է լինի՝
- հմուտ ատաղձագործ,
- ներկարար,
- հասկանա էլեկտրականությունից,
- լինի վարպետ հարդարիչ՝ կատարելու ցանկացած բարդության ներքին հարդարման աշխատանքներ, և այլն: