ՀԱՐԹԱԿ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Գլխավոր հաշվապահ

Գլխավոր հաշվապահ

Կազմակերպությունը աշխատանքի է հրավիրում է գլխավոր հաշվապահի։

Պարտականություններն են՝ կազմակերպելու և վարելու ամբողջ հաշվապահական գործընթացը մի քանի կազմակերպությունների համար։

Բարձրագույն կրթությունը տնտեսագիտության, ֆինանսների և/կամ հաշվապահության ոլորտներում պարտադիր է:

Աշխատանքային փորձը առնվազն 5 տարի։

Գործող օրենքների իմացություն։  

Համապատասխան հաշվապահական ծրագրերի իմացությունը պարտադիր է։

Հայերեն լեզվի կատարյալ և ռուսերեն լեզվի լավ իմացություն։

Անգլերենի իմացությունը կդիտարկվի որպես առավելություն։