ՀԱՐԹԱԿ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Օգտագործման կանոնները

Lapter.am կայքում տեղ գտած նյութերի օգտագործման կանոններ.

Lapter.am կայքն (այսուհետև՝ կայք) ավտոմատ կերպով դասակարգում, ծանոթագրում և համակարգում է ծառայության գործընկերների կողմից տրամադրող տեղեկատվությունը՝ նպատակ ունենալով օգտատերերին տրամադրել համացանցում բաց հասանելիությամբ տեղադրված լրատվական հոսքերում արդյունավետ որոնման հնարավորություն: Բացառությամբ այս կետով սահմանված ավտոմատ ծանոթագրման և համակարգման՝ կայքը չի իրականացնում գործընկերների կողմից տրամադրված տեղեկատվության որևէ փոփոխություն կամ խմբագրում, ինչպես նաև չի ընդգրկում հիշյալ նյութերը սեփական տեղեկատվության տարածման ծառայության շրջանակում:

Կայքում տեղադրված նյութերի հեղինակային բոլոր իրավունքները պաշտպանված են։ Կայքում տեղ գտած նյութերի վերարտադրման, թարգմանման, տարածման կամ ցանկացած այլ ձևով օգտագործման համար անհրաժեշտ է ստանալ իրավատիրոջ գրավոր թույլտվությունը:

Այցելելով կայք՝ օգտատերը պարտավորվում է ենթարկվել նյութերի օգտագործման հետևյալ կարգին. նյութն ամբողջական կամ մասնակի օգտագործելիս պարտադիր կերպով մեջբերել կայքի անվանումը (Lapter.am)՝ միաժամանակ տալով ակտիվ հղում (hyperlink):

Վերոնշյալ կարգը խախտելով իրավատիրոջ նյութերն օգտագործելը համարվում է հեղինակային իրավունքի խախտում և հանգեցնում է «Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված պատասխանատվության։