ՀԱՐԹԱԿ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Գաղտնիության քաղաքականություն

Մենք շատ կարևորում ենք մեր այցելուների անձնական տեղեկատվության գաղտնիությունը:

Ներքոնշյալ դրույթները ներկայացնում են մեր գաղտնիության քաղաքականությունը, թե ինչպես ենք մեք հավաքագրում, օգտագործում, հաղորդում, բացահայտում և կիրառում անձնական տեղեկատվությունները։

Գաղտնիության քաղաքականություն

Տեղեկատվության հավաքագրման ժամանակ, կամ դրանից առաջ կնշվեն դրա նպատակները:

Անձնական տեղեկատվությունները կհավաքագրվեն և կօգտագործվեն միմիայն մեր կողմից, նշված կերպով կամ դրան համանման նպատակներով, բացառությամբ այն դեպքերի երբ ստացված է ներգրավված անձի համաձայնությունը, կամ պահանջված է ըստ օրենքի:

Անձնական տեղեկատվությունները կպահպանվեն միայն այնքան ժամանակ, որքան որ հարկավոր է վերոնշյալ նպատակներն իրագործելու համար:

Տեղեկատվությունները կհավաքագրվեն միայն օրինական և արդար ուղիներով և, համապատասխան դեպքերում ներգրավված անձի իմացությամբ կամ համաձայնությամբ:

Անձնական տեղեկատվությունները պետք է համապատասխանեն այն նպատակներին, որին ծառայում են, և այդ նպատակների համար անհրաժեշտության սահմաններում պետք է լինեն ճշգրիտ, ամբողջական և արդիական:

Անձնական տեղեկատվությունները կպահպանվեն կորստից կամ առևանգումից խելամիտ անվտանգության ապահովության միջոցառումներով, ինչպես նաև կպաշտպանվեն չարձանագրված մուտքերից, բացահայտումից, կրկնօրինակումից, օգտագործումից կամ փոփոխությունից:

Կայքի այցելուներին անմիջապես տեղյակ կպահվի անձնական տեղեկատվությունների ղեկավարման մասին մեր քաղաքականության և դրա կիրառումների մասին:

Cookies

Lapter.am-ը, ինչպես այլ ինտերակտիվ վեբ կայքեր, կիրառում է «cookies»` փոքր ֆայլեր, որոնք պահվելով Ձեր համակարգչի կոշտ սկավառակում, մեզ հնարավորություն են տալիս ստուգել կայքով Ձեր տեղաշարժի մասին տեղեկությունները` մեզ համար հնարավորություն ընձեռելով կայքը հսկել, գնահատել և բարելավել: «Քուքիները» օգտագործվում են կայքի որոշ մասերում, ապահովելով դրանց աշխատանքը, ինչպես նաև հեշտացնելու համար կայքի օգտագործումը այցելուների կողմից: Կայքի գործընկերներից որոշները նույնպես կարող են օգտագործել «քուքիներ»:

Մեր պատասխանատվությունը տեղեկատվության ապահովության հարցում

Չարտոնագրված մուտքերի կանխման, ինրպես նաև տեղեկատվության ամբողջականության պահպանման և դրա ճիշտ օգտագործման համար կիրառվում են համապատասխան ֆիզիկական, էլեկտրոնային և վարչական գործառույթներ, որոնք կապահովեն առցանց հավաքագրված տեղեկատվության անվտանգության երաշխավորման միջոցները: